Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego

doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Rachunki bieżące

  • Służą do gromadzenia środków pieniężnych i do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.
  • Otwierane są dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  • Bank otwiera i prowadzi:
    • rachunki bieżące,
    • rachunki pomocnicze


Kurs NBP
2019-09-18
EUR
4,3419
USD
3,9322
CHF
3,9499
GBP
4,8953
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.