Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego





doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Kredyt w rachunku bieżącym

 • Umożliwia Klientom zadłużanie się w rachunku bieżącym do wysokości ustalonego w umowie kredytowej limitu.
 • Każda spłata całości lub części powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.
 • Limit może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.
 • Maksymalna kwota kredytu – średniomiesięczne wpływy na rachunek bieżący za ostatnie 3 miesięce lub 3-krotne średnie miesięczne obroty z ostatnich 12 miesięcy
  (podmioty prowadzące działalność sezonową)
 • Udzielany jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na następny rok poprzez zawarcie nowej umowy kredytowej.
 • Kredyt dla podmiotów gospodarczych i rolników indywidualnych, którzy:
  • posiadają w BS rachunek bieżący przez okres co najmniej 6 miesięcy, lub przeniosą rachunek z innego banku (6 miesięczna historia rachunku),
  • realizują obroty w zasadzie w formie bezgotówkowej,
  • dokonują rozliczeń głównie za pośrednictwem rachunku.




Kurs NBP
2019-09-18
EUR
4,3419
USD
3,9322
CHF
3,9499
GBP
4,8953








PayByNet
















kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.