Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego

doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)

  • Udzielany w formie linii kredytowej na okres do 60 miesięcy, przy czym bank co 12 miesięcy w trakcie trwania umowy dokonuje weryfikacji obrotów na rachunku i podejmuje decyzję o przyznaniu limitu na kolejny rok.
  • Każda spłata całości lub wykorzystanej części kredytu powoduje, że odnawia się on do kwoty określonej w umowie i może być wielokrotnie wykorzystywany w okresie kredytowania.
  • Warunkiem udzielenia kredytu jest:
    • posiadanie ROR przez okres, co najmniej 3 miesięcy,
    • przekazywanie na ROR comiesięcznych dochodów z tytułu zatrudnienia, świadczeń z tytułu emerytury lub renty.
  • Maksymalna kwota kredytu wynosi 6-krotność średnich wpływów na ROR z ostatnich 3 miesięcy.
Kurs NBP
2019-09-18
EUR
4,3419
USD
3,9322
CHF
3,9499
GBP
4,8953
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.