Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego

doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Kredyt studencki

  • O kredyt mogą ubiegać się studenci szkół wyższych państwowych i niepaństwowych, akademickich i zawodowych, a także doktoranckich, którzy spełniają następujące warunki:
    • rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia,
    • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
    • aktualne studia nie są kolejnymi studiami magisterskimi, zawodowymi lub doktoranckimi.
  • Student może otrzymać tylko jeden kredyt studencki z dopłatami.
  • Kredyt wypłacany jest kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, wypłata następuje w każdym roku w 10 ratach miesięcznych.
  • Termin składania dokumentów o kredyt upływa z dniem 31 października każdego roku akademickiego
Kurs NBP
2019-09-18
EUR
4,3419
USD
3,9322
CHF
3,9499
GBP
4,8953
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.