Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego

doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Kredyty preferencyjne dla rolników

    • Udzielane na cele określone odrębnymi przepisami, ze środków własnych banku lub powierzonych w ramach poszczególnych linii kredytowych.
    • Preferencje polegają na:
      • dopłatach do należnego bankowi oprocentowania – w przypadku udzielania kredytów ze środków własnych banku,
      • stosowaniu niższego od ogólnie obowiązującego oprocentowania kredytów lub nie stosowanie oprocentowania – w przypadku udzielenia kredytów i pożyczek ze środków powierzonych.
Kurs NBP
2019-09-18
EUR
4,3419
USD
3,9322
CHF
3,9499
GBP
4,8953
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.