Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego





doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Kredyt w rachunku bieżącym - AGROBIZNES

  • Umożliwia Klientom zadłużanie się w rachunku bieżącym do wysokości ustalonego w umowie kredytowej limitu.
  • Każda spłata całości lub części powoduje odnowienie limitu o kwotę dokonanej spłaty.
  • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą.
  • Maksymalna kwota kredytu – uzależniona od średniomiesięcznych wpływów na rachunek bieżący, wpływy powinny pochodzić wyłącznie z działalności rolniczej.
  • Maksymalny okres kredytowania: 60 miesięcy.
  • Obligatoryjnym zabezpieczeniem jest hipoteka.




Kurs NBP
2019-09-18
EUR
4,3419
USD
3,9322
CHF
3,9499
GBP
4,8953








PayByNet
















kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.