Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego





doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Kredyt hipoteczny

  • Kredyt hipoteczny udzielany na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Przeznaczony dla klientów instytucjonalnych,
  • Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na pierwszym miejscu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, wskaźnik LTV na poziomie nie przekraczającym 50%,
  • Kwota minimalna 50.000 zł, kwota maksymalna 3.000.000,00 zł,
  • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
  • Karencja do 2 miesięcy.




Kurs NBP
2019-09-18
EUR
4,3419
USD
3,9322
CHF
3,9499
GBP
4,8953








PayByNet
















kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.