Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego

doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę<< Powrót

KOMUNIKAT
dotyczący zasad rozliczania płatności z tytułu składek na rzecz ZUS.

W związku ze zmianami regulacji zewnętrznych wprowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. z dniem 12 lutego 2013 r., w zakresie zasad rozliczania płatności z tytułu składek na rzecz ZUS, uprzejmie informujemy, że zlecenia płatnicze do realizacji w tym samym dniu roboczym dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne będą przyjmowane w dniach 5, 10, 15 każdego miesiąca do godz. 15.00.

Dnia 01 marzec 2013 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu

KOMUNIKAT

Bank realizuje zlecenia płatnicze posiadacza niezwłocznie w dniu ich złożenia, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym następującym po złożeniu dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 1, 2 i 3.

 1. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w oparciu o następujące godziny graniczne:
  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
   1. w placówce banku prowadzącej rachunek - do godziny 14:00 lub
   2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - do godziny 14:30;
  2. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
   1. w placówce banku prowadzącej rachunek - po godzinie 14:00 lub
   2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - po godzinie 14:30.
 2. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z regulaminem.
 3. Bank doprowadza do uznania rachunku płatniczego banku beneficjenta (odbiorcy) kwotą transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia posiadacza rachunku; termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy w przypadku otrzymania zlecenia płatniczego w postaci papierowej.

Dnia 1 marca 2013 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Suszu


Kurs NBP
2019-09-18
EUR
4,3419
USD
3,9322
CHF
3,9499
GBP
4,8953
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.