Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów

konto za złotówkę


<< Powrót

Kredyt inwestycyjny

  • Kredyt inwestycyjny udzielany jest na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów inwestycyjnych w innych bankach,
  • Przeznaczony dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą lub zmierzające do rozwoju istniejącej lub podjęcia nowej działalności,
  • Maksymalny okres kredytowania – 15 lat,
  • Karencja do 12 miesięcy,
  • Udział środków własnych -minimum 20% wartości nakładów inwestycyjnych.PayByNet


Kurs NBP
2020-03-31
EUR
4,5523
USD
4,1466
CHF
4,3001
GBP
5,1052
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.