Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów


<< Powrót

Kredyt studencki

 • O kredyt studencki mogą ubiegać się studenci szkół wyższych państwowych i niepaństwowych, akademickich i zawodowych, a także doktoranckich którzy:
  • nie ukończyli 30 roku życia, doktorantom, którzy nie ukończyli 35 roku życia
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
  • aktualne studia nie są kolejnymi studiami magisterskimi, zawodowymi lub doktoranckimi
 • student może otrzymać tylko jeden kredyt studencki z dopłatami
 • o kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok
 • umowa kredytowa jest zawierana w terminie do 30 dni od złożenia wniosku o kredyt
 • kredyt wypłacany jest kredytobiorcy maksymalnie przez okres 6 lat, wypłata następuje w każdym roku w 10 ratach miesięcznych w kwotach od 400,00 zł do 1.000,00 zł
 • ilość rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych transz kredytu
 • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej 1,20 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP
 • odsetki spłacane są przez kredytobiorcę począwszy od dnia spłaty pierwszej raty - w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBPPayByNet


Kurs NBP
2020-05-28
EUR
4,4264
USD
4,0244
CHF
4,1494
GBP
4,9316
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.