Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów


<< Powrót

Gwarancje

  • Przeznaczona na zabezpieczenie prawidłowego wywiązania się przez zleceniodawcę ze swoich zobowiązań wobec beneficjenta,
  • Skierowany do Klientów instytucjonalnych,
  • Kwota gwarancji wynika ze złożonego zlecenia, uzależniona od poziomu zdolności kredytowej, ustalana na podstawie warunków transakcji zawartej pomiędzy zleceniodawcą i beneficjentem gwarancji,
  • Warunkiem udzielenia gwarancji jest posiadanie rachunku bieżącego w Banku od co najmniej 6 miesięcy,
  • Okres ważności 36 miesięcy,PayByNet


Kurs NBP
2020-06-02
EUR
4,3902
USD
3,9303
CHF
4,1024
GBP
4,9334
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.