Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów


<< Powrót

Kredyt obrotowy „Wznowienie Produkcji”

  • Kredyt obrotowy udzielany na zakup: kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych, zakup matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich, pasz objętościowych, materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
  • Przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą lub rybacką, u których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co zostało potwierdzone protokołem oszacowania szkód,
  • Warunkiem udzielenia kredytu jest złożenie protokołu oszacowania strat Komisji powołanej przez Wojewodę,
  • Maksymalny okres kredytowania – 48 miesięcy,
  • Kwota maksymalna kredytu – do wysokości szkody stwierdzonej w protokolePayByNet


Kurs NBP
2020-06-02
EUR
4,3902
USD
3,9303
CHF
4,1024
GBP
4,9334
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.