Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów


<< Powrót

Kredyty mieszkaniowe – PROMOCJA

 • Przeznaczenie kredytu:
  • kupno, budowa, remont domu lub mieszkania,
  • nabycie działki budowlanej,
  • uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • kupno mieszkania na rynku pierwotnym lub wtórnym,
  • pokrycie kosztów budowy mieszkania przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
  • spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku.
 • Udzielane na okres do 30 lat.
 • Wymagany minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych.
 • Prawne zabezpieczenie kredytu w formie:
  • ustanowienia hipoteki na nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego, spółdzielczym prawie do lokalu lub domu jednorodzinnego,
  • dokonania cesji praw z polisy ubezpieczeniowej lokalu mieszkalnego od ognia i zdarzeń losowych.
 • Kredytobiorca zobowiązany jest przedstawić:
  • aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości,
  • dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego wkładu własnego,
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia inwestora,
  • w przypadku kupna lokalu, umowę przedwstępną sprzedaży lub przydział mieszkania, plan mieszkania,
  • w przypadku budowy kosztorys, harmonogram prac, umowę z inwestorem, pozwolenie na budowę, projekt techniczny, wycenę nieruchomości dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego.

PROMOCJA w okresie od 4.11.2019 r. do 31.05.2020 r.

Wprowadza się promocję dla udzielanych od dnia 04.11.2019 roku do dnia 31.05.2020 roku kredytów mieszkaniowych w zakresie:
 • zmniejszenia wysokości marży banku o 0,5 pp.
 • zmniejszenia prowizji do wysokości 0,5 % od kwoty przyznanego kredytu.PayByNet


Kurs NBP
2020-06-02
EUR
4,3902
USD
3,9303
CHF
4,1024
GBP
4,9334
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.