Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów<< Powrót

Karta kredytowa MasterCard, VISA

OPIS PRODUKTU

 • Karta kredytowa (revolving’owa karta kredytowa) jest inaczej mówiąc, kartą płatniczą
 • funkcjonującą w oparciu o przyznaną linię odnawialnego kredytu. Karta kredytowa może być wydana osobie posiadającej zdolność kredytową.
 • Odnawialny charakter kredytu w praktyce oznacza, że spłata zadłużenia podnosi stan dostępnych środków, a w konsekwencji jest równoważna z możliwością ponownego zadłużenia się klienta bez dodatkowych formalności.
 • Posiadacz/Użytkownik takiej karty ma możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie, płacąc za zakupy oraz wypłacając gotówkę do wysokości przyznanego limitu kredytowego.
 • Raz w miesiącu posiadacz rachunku karty zobowiązany jest do terminowego uregulowania pewnej kwoty, zwanej minimalną kwotą do zapłaty (BNM) (na podstawie danych zawartych na wyciągu).
 • Spłata bieżącej należności minimalnej (BNM) musi być dokonana w terminie określonym na zestawieniu transakcji - w przypadku karty MCE SGB - 14 DNI OD DATY wygenerowania WYCIĄGU, MasterCard/Visa SGB - 22 DNI.

GRUPA DOCELOWA

Karta wydawana jest dla osób fizycznych

KARTĄ MOŻNA DOKONYWAĆ OPERACJI

Kartami kredytowymi, można dokonywać w kraju i za granicą:
 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowychakceptujących karty
 • wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie/rewersie karty
 • płatności bezgotówkowych
  • w punktach handlowo-usługowych (potwierdzana podpisem lub numerem PIN)
  • przy zakupach telefonicznych lub korespondencyjnych (po podaniu numeru karty, daty ważności karty, wartości CVC2/CVV2)
  • przy zakupach dokonanych przez Internet (po podaniu numeru karty, daty ważności karty,
   wartości CVC2/CVV2)
 • wypłaty gotówki w bankomatach sieci: SGB, BPS (na warunkach bankomatów własnych)
 • wypłaty gotówki bankomatach obcych banków w kraju i za granicą
 • wypłaty gotówki w kasach SGB_Banku SA i Banków Spółdzielczych SGB oraz w kasach obcych

GDZIE NIE MOŻNA PŁACIĆ KARTĄ

Ponieważ są to karty wypukłe (z wypukłym numerem i danymi posiadacza) można nimi zapłacić w każdym punkcie akceptującym karty z logo znajdującym się na awersie karty, posiadającym terminal elektroniczny POS lub imprinter a także płatności bez fizycznego użycia karty – Internet, transakcje telefoniczne, pocztowe.

KARTA KREDYTOWA

 • karty MasterCard i VISA są kartami kredytowymi z 52 dniowym terminem bez odsetkowym:
  • okres rozliczeniowy trwa 30 dni
  • 22 dni na spłatę kwoty minimalnej lub całości zadłużenia
 • odsunięcie w czasie (nawet do 52 dni) spłaty karty nic nie kosztuje, o ile Klient ureguluje całość zadłużenia, a zadłużenie powstało w wyniku transakcji bezgotówkowych
 • operacje mogą być dokonywane kartami do wysokości przyznanego limitu kredytu
 • transakcje rozliczane są w cyklach miesięcznych tzw. cyklach rozliczeniowych – Klient może wybrać dzień, w którym kończy się cykl rozliczeniowy (data zestawienia transakcji): 1, 7, 14 lub 21 dzień miesiąca

WYDAWANIE KARTY

 • Klient ubiegający się o kartę nie musi posiadać w Banku ROR
 • karta kredytowa ma własny, odrębny rachunek (nie jest w żaden sposób powiązana z kontem osobistym)
 • Wnioskodawca może ubiegać się o wydanie maksymalnie trzech kart dodatkowych
 • standardowe limity dzienne do karty:
  • wypłat gotówki 2.000 zł
  • wypłat bezgotówkowych do wysokości niewykorzystanego limitu
 • limit kredytowy jest przyznawany indywidualnie każdemu Wnioskodawcy
 • karta ważna jest przez 4 lata
 • karta wznawiana jest automatycznie na kolejne 4 lata
 • rezygnacja ze wznowienia, co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności karty

FUNKCJONALNOŚĆ KARTY

 • kartą można dokonywać operacje do wysokości przyznanego limitu kredytu z uwzględnieniem limitów dziennych wypłat gotówki i transakcji bezgotówkowych
 • w przypadku kilku kart wydanych w ramach Umowy działają one w oparciu o ten sam limit
  kredytu
 • limit kredytu
  • jest wykorzystywany wyłącznie za pomocą karty kredytowej
  • przyznawany jest na okres ważności karty
  • zwiększenie limitu w trakcie trwania Umowy może nastąpić w zależności od decyzji Banku
  • przy wznowieniu karty, termin ostatecznej spłaty kredytu jest odpowiednio przedłużany z uwzględnieniem okresu ważności karty wznowionej
  • ostateczna spłata kredytu w ciągu 30 dni od ostatniego dnia upływu terminu ważności karty
 • każdorazowa autoryzacja powoduje blokadę dostępnych środków w wysokości autoryzowanej kwoty na okres 7 dni – bez względu na to czy transakcja doszła do skutku
 • jeżeli w ciągu 7 dni od daty dokonania transakcji, Bank nie otrzyma informacji o obciążeniu rachunku, blokada zostaje zniesiona – wówczas obciążenie Rachunku kwotą transakcji oraz odpowiednimi prowizjami nastąpi po upływie 7-dniowego terminu

ZESTAWIENIE TRANSAKCJI

 • jest generowane w cyklach miesięcznych
 • zawiera: Rachunek spłat karty, termin płatności, minimalną kwotę do zapłaty, aktualną stopę oprocentowania kredytu, rozliczone transakcje, wpłaty dokonane na rachunek spłat karty, należne Bankowi opłaty i prowizje, odsetki naliczane od kwoty wykorzystanego kredytu

SPŁATA ZADŁUŻENIA KARTY

 • musi nastąpić w dniu wskazanym w zestawieniu transakcji
 • Posiadacz karty decyduje, czy spłaci zadłużenie w całości, czy tylko jego część

ZASTRZEŻENIE KARTY

 • karta może być zastrzeżona przez:
  • Bank
  • Posiadacza lub Użytkownika karty
 • na wniosek Posiadacza rachunku Bank może zastrzec wszystkie karty funkcjonujące w ramach jednego limitu kredytowego
 • zastrzeżenie karty nie może być odwołane
 • wydanie nowej karty może nastąpić wyłącznie na wniosek Posiadacza karty

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Dlaczego warto mieć kartę kredytową i debetową?
  Bo spełniają różne funkcje, obie świetnie sprawdzają się przy bezgotówkowych transakcjach, ale kredytowa pozwala na odroczenie płatności za zakup. Po debetową należy sięgnąć, gdy chcemy skorzystać np. z wypłaty gotówki z bankomatu.

 • Czy w trakcie ważności karty można zmienić cykl rozliczeniowy?
  W trakcie ważności karty nie W trakcie ważności karty nie można zmienić cyklu rozliczeniowego. Klient składając wniosek o wydanie karty kredytowej, wybiera dzień generowania miesięcznego zestawienia transakcji. Dla kart kredytowych MasterCard i Visa ustalono, iż zestawienie transakcji generowane jest w 1, 7, 14 i 21 dniu miesiąca. Oznacza to, że cykl rozliczeniowy będzie kończył się w dniu wskazanym przez Klienta.

 • Rozliczenie spłaty – w jaki sposób jest rozliczana spłata dokonana przez Klienta?
  Po dokonaniu wpłaty środków na rachunek spłat karty kredytowej, spłata zadłużenia jest przeznaczana na spłatę poszczególnych części zadłużenia w następującej kolejności prowizje, opłaty, odsetki, dokonane transakcje w kolejności chronologicznej według daty księgowania (rozliczenia).

 • Czy kartą można płacić w internecie?
  Tak, karta umożliwia płacenie w internecie
PayByNet


Kurs NBP
2020-06-02
EUR
4,3902
USD
3,9303
CHF
4,1024
GBP
4,9334
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.