Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów<< Powrót

Godziny graniczne realizacji przelewów
w Banku Spółdzielczym w Suszu

Bank realizuje zlecenia płatnicze posiadacza niezwłocznie w dniu ich złożenia, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym następującym po złożeniu dyspozycji, z zastrzeżeniem ust. 1, 2 i 3.
 1. Zlecenia płatnicze w krajowym obrocie płatniczym realizowane są w oparciu o następujące godziny graniczne:
  1. w tym samym dniu roboczym, o ile zostaną złożone:
   1. w placówce banku prowadzącej rachunek - do godziny 14:00 lub
   2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - do godziny 14:30;
  2. w następnym dniu roboczym, jeżeli zostaną złożone:
   1. w placówce banku prowadzącej rachunek - po godzinie 14:00 lub
   2. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - po godzinie 14:30.
 1. Zlecenia płatnicze w obrocie dewizowym realizowane są zgodnie z regulaminem.
 2. Bank doprowadza do uznania rachunku płatniczego banku beneficjenta (odbiorcy) kwotą transakcji płatniczej nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia posiadacza rachunku; termin ten może zostać przedłużony o jeden dzień roboczy w przypadku otrzymania zlecenia płatniczego w postaci papierowej.
PayByNet


Kurs NBP
2020-05-28
EUR
4,4264
USD
4,0244
CHF
4,1494
GBP
4,9316
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.