Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów<< Powrót

SMS Banking

Usługa SMS Banking to nowy produkt służący do uzyskiwania przez klientów banku informacji na temat stanu środków oraz obrocie na rachunku bez konieczności kontaktowania się z pracownikami banku.

Usługa SMS Banking polega na przesyłaniu na telefon komórkowy klienta wiadomości tekstowej, informującej o saldzie i stanie środków na rachunku oraz ostatnio wykonanych na rachunku operacjach po stronie uznania lub obciążenia.

Z usługi SMS Banking mogą korzystać posiadacze rachunków bieżących i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych.

Wymagania
Warunkiem korzystania z usługi SMS Banking jest posiadanie telefonu komórkowego w dowolnej sieci i wypełnienie wniosku zawierającego:
  • numer rachunku w standardzie NRB, którego mają dotyczyć komunikaty SMS,
  • numer telefonu komórkowego, pod który mają być wysyłane komunikaty SMS.

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Banku.

Komunikaty SMS
W zależności od uaktywnienia odpowiedniego kanału dostępu komunikaty SMS można otrzymywać:
  • raz dziennie
  • po zmianie salda
  • na żądanie

Szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z usługi znajdują się w Regulaminie świadczenia usług bankowych w systemie SMS Banking w Banku Spółdzielczym w Suszu.

W razie pytań, dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Banku lub pod numerami telefonów (055) 278 74 27


pobierz: Wniosek o elektroniczne kanały dostępu
PayByNet


Kurs NBP
2020-06-02
EUR
4,3902
USD
3,9303
CHF
4,1024
GBP
4,9334
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.