Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów


<< Powrót

Płatności masowe

Płatności masowe to usługa rozliczeniowa skierowana do klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług. Klient można uzyskać szybki dostęp do pełnej informacji o wpłatach dokonanych na jego rzecz oraz zautomatyzować procesy księgowe i ewidencję wpłat w systemie finansowo-księgowym.

Produkt skierowany jest do klientów obsługujących znaczne ilości płatności przychodzących m.in. do urzędów miast i gmin, administratorów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,  zakładów energetycznych, firm usług komunalnych (woda, nieczystości, gaz, opłaty i podatki itp.), firm ubezpieczeniowych itp.

Usługa płatności masowych  polega na przetworzeniu, identyfikacji i konsolidacji płatności dokonywanych przez płatników, kierowanych na rachunek bankowy Klienta, do postaci jednego pliku, zawierającego dane automatycznie wczytywane do  systemu finansowo - księgowego Klienta. Każdemu płatnikowi przyporządkowany jest indywidualny „rachunek wirtualny”, na który płatnik może dokonywać wpłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Warunkiem uzyskania dostępu do  usługi płatności masowe jest:

·        posiadanie rachunku rozliczeniowego w Banku Spółdzielczym w Suszu,

·        złożenie wniosku o udostępnienie usługi płatności masowych.

Korzyści z posiadania rachunku płatności masowych:

·        ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów,

·        pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów,

·        przejrzysta i usystematyzowana ewidencja wpływów,

·        obniżenie kosztów związanych z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności),

·        minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności.

 PayByNet


Kurs NBP
2020-04-09
EUR
4,5370
USD
4,1744
CHF
4,2986
GBP
5,1777
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.