Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów


<< Powrót

PŁATNOŚCI ZAGRANICZNE

Bank Spółdzielczy w Suszu jest samodzielnym bankiem, zrzeszonym w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB). Rozliczenia walutowe (płatności zagraniczne) dokonuje za pośrednictwem SGB-Bank S.A., który jest Bankiem Zrzeszającym.

SGB-Bank S.A. dokonuje przelewów transgranicznych na zlecenie swoich klientów oraz na zlecenie klientów Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Bank Spółdzielczy w Suszu nie zakłada rachunków walutowych. Szczegółowe informacje o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych (rozliczeń walutowych) zawiera plik dołączony do rozdziału "Przelewy Transgraniczne".

Do transferu środków z zagranicy koniecznie podaj w dyspozycji polecenia wypłaty poniższy kod:

SWIFT CODE lub kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

POLECENIE WYPŁATY

Szybkość i bezpieczeństwo przepływu środków to podstawowe aspekty, jakie mają znaczenie dla realizowanych transakcji importowych i eksportowych. SGB zapewnia:
  • błyskawiczną realizację płatności, tzn. środki są udostępnione bankowi zagranicznemu po dwóch dniach roboczych od daty złożenia polecenia wypłaty (możliwe jest również skrócenie tego czasu do 1 dnia roboczego tzw. realizacja płatności w trybie przyspieszonym),
  • całkowite bezpieczeństwo transakcji - sieć teletransmisji jest całkowicie niezależna, a przesyłane informacje są kilkakrotnie szyfrowane.
Ponadto SGB oferuje:
  • możliwość negocjacji wysokości kursu dla płatności powyżej 10.000 USD lub równowartości w innej walucie,
  • korzystną taryfę prowizji i opłat,
  • możliwość wyeliminowania ryzyka kursowego poprzez założenie rachunku walutowego.
Pobierz druk polecenia wypłaty.

Uwaga! Aby polecenie wypłaty było ważne prosimy wydrukować je dwustronnie na jednym arkuszu papieru, a następnie złożyć je w placówce SGB. Zobacz jakie informacje należy podać zagranicznemu kontrahentowi (dotyczy przekazów przychodzących z zagranicy).

Pobierz wzór instrukcji płatniczej.


PRZELEWY TRANSGRANICZNE

Aby zapoznać się z informacją o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych przez Spółdzielczą Grupę Bankową proszę otworzyć plik.

POLECENIA WYPŁATY ZA GRANICĘ W ŚWIETLE DYREKTYWY NR 2007/64/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada 2009 r. zaczęła obowiązywać w krajach EOG Dyrektywa nr 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego zwana Dyrektywą PSD. Jak dotąd dyrektywa ta nie została zaimplementowana do prawa polskiego, ale konsekwencje jej wdrożenia w krajach EOG dotykają również klientów realizujących zlecenia płatnicze w Polsce.

W związku z tym informujemy, że jeżeli polecenie zapłaty jest kierowane do jednego z krajów EOG, a walutą płatności jest EUR lub waluta jednego z państw członkowskich EOG to wybranie opcji kosztowej "BEN" (wszystkie koszty pokrywa odbiorca płatności) może spowodować negatywne skutki takie jak:

  • opóĽnienie realizacji płatności,
  • odmowa realizacji płatności przez bank beneficjenta,
  • dodatkowe koszty.
W związku z tym sugerujemy, aby unikać opcji kosztowej "BEN" w zleceniach kierowanych do krajów EOG.

INKASO CZEKÓW, TRAT, WEKSLI I DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

SGB przyjmuje do inkasa dokumenty na podstawie zlecenia inkasowego. Przedmiotem inkasa mogą być dokumenty finansowe: czeki, traty, weksle oraz dokumenty handlowe: faktury, listy przewozowe, polisy ubezpieczeniowe itp. Rozliczanie operacji związanych z inkasem jest dokonywane w systemie SWIFT przy pomocy sieci banków korespondentów. Istnieje możliwość negocjacji kursu przy zakupie / sprzedaży waluty.

NEGOCJACJA KURSU WALUTOWEGO I STOPY PROCENTOWEJ

Dla powyższych transakcji istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/ sprzedaży waluty, zarówno w operacjach gotówkowych, jak i bezgotówkowych oraz możliwość negocjacji stopy procentowej dla operacji od 10 000 USD lub równowartości tej kwoty w innej walucie.


PayByNet


Kurs NBP
2020-06-02
EUR
4,3902
USD
3,9303
CHF
4,1024
GBP
4,9334
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.