Strona główna
Aktualności
Placówki Banku
Bankomaty
Oferta
Historia Banku
Oprocentowanie
Opłaty i prowizje
Władze Banku
RODO
BFG
Reklamacje skargi
i wnioski
Polityka informacyjna Banku
Ubezpieczenia
EuroFATCA
Polityka ładu korporacyjnego
doladowanie telefonów

Spółdzielnia pomysłów


<< Powrót

RACHUNKI

ROR Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
 • do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania operacji finansowych
 • wygodny i bezpłatny dostęp do konta za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • stały dostęp do pieniędzy dzięki karcie płatniczej
 • stałe zlecenia np.: spłata kredytu, czynsz, abonament
 • szybki i wygodny kontakt z bankiem za pośrednictwem SMS Banking
 • Możliwość uzyskania limitu kredytowego w ROR
  • środki na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa domowego
  • limit kredytowy ustalany w oparciu o wpływy na rachunek
  • wygodny i łatwy sposób obsługi kredytu
  • przejrzyste zasady spłaty
  • okres kredytowania do 5 lat z możliwością odnowienia na kolejne 5 letnie okresy

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy KONTO DLA MŁODYCH

Dostępne jest dla osób w wieku 13 – 26 lat.
 • 0 zł za prowadzenie rachunku (brak warunków minimalnych wpływów i utrzymania minimalnego salda dostępnych środków),
 • 0 zł za wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej
 • 0 zł za udostępnienie i użytkowanie usługi Internet Banking
 • 0 zł za udostępnienie usługi SMS Banking
 • 0 zł za przelewy zlecone za pośrednictwem Internet Banking

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR STUDENT

Dostępne jest dla osób w wieku 18 – 26 lat kontynuujących naukę
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej
 • 0 zł za udostępnienie i użytkowanie usługi Internet Banking
 • 0 zł za udostępnienie usługi SMS Banking
 • 0 zł za przelewy zlecone za pośrednictwem Internet Banking

Rachunek oszczędnościowy- rozliczeniowy ROR SENIOR


Osoby, które ukończyły 60 rok życia, cenią sobie spokój i wygodę teraz mogą skorzystać ze specjalnej oferty płacąc 1,5 zł za prowadzenie rachunku
 • Bankowość elektroniczna
 • SMS Banking
 • Karty płatnicze
 • Limit kredytowy w ROR

W ofercie posiadamy również Podstawowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy za 0 zł.Rachunek bieżący dla firm oraz rolników

pozwala na gromadzenie środków pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą. Otwierane są dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 • efektywne zarządzanie płynnością finansową
 • Bankowość elektroniczna
 • Karty płatnicze

Rachunek oszczędnościowy

to konto do bieżącego oszczędzania, przeznaczone dla osób, które chcą mieć dostęp do swoich oszczędności.
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • Dowolne wpłaty
 • Pierwsza operacja obciążająca w miesiącu bezpłatna
 • Wysokie oprocentowanie

Wkłady oszczędnościowe płatne na każde żądanie a’vista oraz a’vista Junior

 • Służą do lokowania bieżących oszczędności.
 • Rachunki oszczędnościowe z wkładami płatnymi na każde żądanie.
 • Otwierane i prowadzone są dla osób fizycznych oraz Szkolnych Kas Oszczędnościowych i Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych i a’vista Junior.

PayByNet


Kurs NBP
2020-05-28
EUR
4,4264
USD
4,0244
CHF
4,1494
GBP
4,9316
PayByNet
kalkulatory:

depozytowy
walutowy
Serwis wykonany przez ZUI Sztum - Z. Koza s.k.